Energiebronnen – Duurzame energie

Welke energiebronnen zijn er?

Tegenwoordig hoort u steeds meer over duurzame energie. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk? Duurzame energie is energie die voortkomt uit bronnen die onuitputbaar zijn en vrijwel geen schade aan het milieu leveren zoals andere energiebronnen. Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt:

windenergie, zonne-energie, waterkracht, energie uit bio-energie en aardwarmte (geothermische energie).

Zonne-energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Nauwelijks vervuiling van het milieu
 • Nadelen

 • Afhankelijk van de hoeveelheid zon

Geothermische energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen CO2 uitstoot
 • Geeft comfort in uw huis (bijvoorbeeld vloerverwarming)
 • Nadelen

 • Geen

Windenergie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Nauwelijks vervuiling van het milieu
 • Nadelen

 • Afhankelijk van de hoeveelheid wind
 • Tasten de leefomgeving van dieren aan omdat ze zo groot zijn

Waterkracht:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen luchtvervuiling
 • Nadelen

 • Vissen sterven door waterafname
 • Verandering van de leefomgeving van allerlei soorten dieren en planten.

Bio-energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen extra CO2 uitstoot
 • Nadelen

 • Toch uitstoot van andere schadelijke stoffen die tot milieuverontreiniging leiden
 • Wanneer er bomen worden gekapt kan dit leiden tot verandering in de leefomgeving van dieren en planten.

In de onderstaande grafiek kunt u zien dat in Nederland vooral veel gebruik gemaakt wordt van windenergie en bio-energie.

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

U kunt in deze grafiek ook zien dat het percentage duurzame energie van het totale elektriciteitsverbruik in 2007 is gedaald. U ziet dat de wind juist voor meer duurzame energie heeft gezorgd. De afname komt vooral door een forse daling van het meestoken van biomassa in de elektriciteitscentrales. Het percentage duurzame energie dat is verkregen door het meestoken van biomassa is altijd al erg fluctuerend. Dit komt omdat een hoop factoren hier invloed hebben. Enkele factoren zijn de prijs van biomassa op dat moment, subsidietarieven en de prijs van de fossiele brandstof die door de biomassa wordt vervangen.

Zoals u ook in de grafiek kunt zien groeit het percentage duurzame energie dat via windenergie is verkregen nog steeds. Dit is momenteel dan ook de belangrijkste bron voor het opwekken van duurzame energie. In 2007 is het percentage duurzame energie dat via windenergie is verkregen gestegen, omdat er meer windmolens zijn geplaatst en omdat het in 2007 meer heeft gewaaid dan in 2006.

Ook haalt Nederland groene stroom uit het buitenland. We produceren niet alleen duurzame energie maar we importeren het ook.

De allergrootste energiebron is echter geen duurzame energiebron. Het zijn namelijk de fossiele brandstoffen. De fossiele brandstoffen zorgen voor de meeste energie. De fossiele brandstoffen beginnen echter steeds schaarser te worden. Hierdoor stijgen de prijzen van de fossiele brandstoffen nog steeds. Een ander nadeel van fossiele brandstoffen is dat ze slecht zijn voor het milieu. Ze leiden tot CO2 uitstoot dat weer tot het broeikaseffect leidt. Bovendien komen er nog andere slechte stoffen vrij die voor de luchtvervuiling zorgen.

Gerelateerde berichten:

 1. Energie besparen – het waarom
 2. Energieverbruik in Nederland
 3. Energie besparen
 4. Zelf energie besparen

Comments are closed.