Zelf energie besparen

July 30th, 2009 No Comments »

Hoe kun je energie besparen?

U kunt op veel verschillende manieren op energie besparen. Hieronder volgen enkele methoden en tips hoe u het beste kunt bezuinigen. Voor de meeste apparaten geldt dat u tegenwoordig kunt zien hoeveel energie ze verbruiken. Neem dus alleen maar apparaten met een A-label. Deze zijn namelijk extra zuinig.

Energie besparen tijdens het koken:

 • Wanneer u bijvoorbeeld groentes eet die lang moeten koken kunt u beter gebruik maken van een snelkookpan. Dit is namelijk veel voordeliger.
 • Tijdens het koken is het belangrijk dat u uw pannen goed op het fornuis zet en dat u ook geen pannen gebruikt die te groot zijn. Het beste is om een pan te kiezen waar het eten precies inpast.
 • Wanneer u iets moet koken is het belangrijk dat u niet te veel water in de pan doet. Het duurt dan namelijk veel langer voordat het water kookt.

Energie besparen met de wasmachine en de droger:

 • Doe de wasmachine pas aan als de wasmachine vol zit. Het kost namelijk veel te veel energie om steeds een halve was te draaien.
 • Met de nieuwe wasmachines van tegenwoordig wordt de was ook op 40 graden erg schoon. Het is bovendien veel voordeliger om op 40 graden dan op 60 graden of meer te wassen. Doe dit dan ook alleen wanneer iets echt heel vies is.
 • Het is natuurlijk beter om uw was buiten te drogen te hangen, maar wanneer u dan toch een wasdroger gebruikt is het belangrijk dat u uw was eerst goed centrifugeert. Hierdoor hoeft u de droger minder lang aan te laten.

Energie besparen met de tv, computer en opladers:

 • Steeds apparaten blijven op stand-by staan. Dit gebruikt erg veel energie. Het is dan ook erg belangrijk dat u alle apparaten uitzet voor u gaat slapen.
 • De opladers van bijvoorbeeld uw tandenborstel, mobiel of videocamera gebruiken ook stroom wanneer u ze ongebruikt in het stopcontact laat zitten. Wanneer u dus niets oplaadt moet u ze ook uit het stopcontact halen.
 • Wanneer u uw computer, printer of faxapparaat afsluit verbruiken deze toch nog stroom als de stekker in het stopcontact blijft zitten. U kunt dan ook het beste al deze stekkers in een verlengsnoer steken en die dan s avonds uit het stopcontact halen.

Energie besparen met lampen:

 • Wanneer u een lamp heeft met een dimmer dan gebruikt deze ook stroom als de lamp uit is. U kunt dit voorkomen door de stekker uit het stopcontact te halen of door een aan- en uitschakelaar tussen de dimmer en het stopcontact te zetten.
 • Laat niet onnodig veel buitenlampen branden.

Energie besparen met behulp van de koelkast:

 • Wanneer u iets uit de koelkast haalt moet u de deur zo kort mogelijk open houden.
 • Ook moet u bij het plaatsen van de koelkast minimaal 10 cm tussen de muur en de achterkant van de koelkast laten. Hierdoor kan namelijk de warmte makkelijk achter de koelkast weg. Bovendien moet u kijken of de koelkast niet de hele dag in de zon of te dicht bij een verwarming staat.
 • Wanneer u een ingevroren product wilt ontdooien kunt u dit het beste in de koelkast doen. De kou die namelijk tijdens het ontdooien vrijkomt wordt door de koelkast gebruikt. De koelkast hoeft dan zelf even minder te koelen.

Energie besparen – het waarom

July 30th, 2009 No Comments »

Waarom is energie besparen belangrijk?

Er zijn eigenlijk twee redenen waarom mensen op energie gaan besparen.

Reden nummer één om energie te besparen

Reden nummer één is dat het zorgt voor een lagere energierekening. Wanneer u minder energie gebruikt hoeft u ook minder te gaan betalen. Maandelijks zult u op uw rekening niet zo heel veel verschil zien, maar wanneer u op jaarbasis kijkt ziet u dat het toch degelijk geld oplevert. Toch kan het zo zijn dat u energie heeft bespaart maar dat de rekening hetzelfde is gebleven. Het kan dan zo zijn dat de energieprijzen zijn gestegen of dat u juist een strenge winter heeft gehad. Het is dan ook beter om niet het bedrag dat u maandelijks of jaarlijks moet betalen in de gaten te houden, maar dat u steeds noteert hoeveel energie u verbruikt heeft. U kunt dan zien of u inderdaad minder bent gaan verbruiken. U weet dan ook dat wanneer u niet was gaan besparen u nog meer had moeten betalen. U moet er wel rekening mee houden dat iemand die heel veel energie verbruikt relatief meer geld zal besparen dan iemand die al heel weinig verbruikt. Het is dan ook moeilijk om een indicatie te geven van het bedrag dat u gaat besparen.

Reden nummer twee om energie te besparen

Maar geld is natuurlijk niet de enige reden om te gaan bezuinigen op het energie verbruik. Veel mensen bezuinigen omdat ze een steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Wanneer energie geproduceerd wordt komen er stoffen vrij die slecht voor het milieu zijn. Wanneer u dus gaat besparen op energie helpt u dus gelijk mee aan een beter milieu. Maar niet alleen de productie van energie, maar ook het verbruiken van energie is schadelijk voor het milieu. Wanneer je namelijk energie gebruikt komt er koolstofdioxide (CO2) vrij. Te veel CO2 in de lucht leidt tot het broeikaseffect. Dit houdt onder andere in dat de aarde opwarmt. Om dit zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u bezuinigt op energie of gebruik maakt van duurzame energie. Dit is schone energie. U moet dan denken aan energie dat is opgewekt door wind- en of zonne-energie.

Bij het verbruiken van energie komt niet alleen CO2 vrij, maar er komen nog veel andere schadelijke stoffen in de lucht. Dit leidt misschien niet tot het broeikaseffect, maar het zorgt wel voor de nodige luchtvervuiling.

Bovendien raken de fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkool en olie, langzaam op. Jaarlijks wordt er steeds meer verbruikt terwijl er steeds minder fossiele brandstoffen zijn. Dit is ook de reden van de stijgende energieprijs.

Wanneer u dus wilt meewerken aan een beter milieu kunt u dus energie gaan besparen of gebruik maken van duurzame energie.

Energieverbruik in Nederland

July 30th, 2009 No Comments »

Wat is het energieverbruik in Nederland?

In onderstaande grafiek van het CBS  kunt u zien dat het energieverbruik de afgelopen jaren in Nederland is gestegen. Zoals u kunt zien zorgt de industrie voor het grootste energieverbruik. De huishoudens verbruiken de laatste jaren eigenlijk continu hetzelfde. Zij werken dus niet mee aan het stijgende energieverbruik in Nederland.

Energieverbruik Nederland

Energieverbruik Nederland

De energie die huishoudens verbruiken is vooral elektriciteit en aardgas. Doordat de huizen steeds beter geïsoleerd zijn, is het aardgasgebruik de laatste jaren licht gedaald. Het elektriciteitsverbruik stijgt echter wel. Dit komt vooral doordat huishoudens steeds meer elektrische apparaten in huis krijgen.

Huishoudelijk verbruik aardgas en elektriciteit (volume indices)

Huishoudelijk verbruik aardgas en elektriciteit (volume indices)

In bovenstaande grafiek kunt u zien dat vanaf 1980 het energieverbruik per huishouden is gedaald. Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste ging men steeds zuinigere apparaten kopen, omdat de energieprijzen bleven stijgen. Ook ontstonden er vanaf 1980 steeds meer eenpersoonshuishoudens. Hierdoor werd het energieverbruik per huishouden minder, maar steeg het aantal huishouden wel.

U kunt ook zien dat vooral het verbruik van aardgas sinds 1980 sterk verminderd is. Dit komt vooral door zuinigere verwarmingsketels en betere isolatievoorschriften. Nieuwe huizen kregen bijvoorbeeld dubbel glas en geïsoleerde muren. Hierdoor hoefde men minder te stoken. Het aardgasverbruik per huishouden daalde dan ook flink.

Ook heeft de spaarlamp ervoor gezorgd dat de gloeilamp steeds minder gekocht wordt. Hierdoor is ook het energieverbruik gedaald. Ook zijn de apparaten van tegenwoordig steeds zuiniger.

Helaas stijgt het energieverbruik sinds 1988 toch weer. In 1997 kwam het elektriciteitsverbruik per huishouden toch weer boven het elektriciteitsverbruik per huishouden van 1980 uit.

Wanneer u echter naar de totale consumptieve bestedingen van de huishoudens kijkt ziet u dat het energieverbruik nu echter een kleiner deel van de totale consumptieve bestedingen is dan in 1980.

Zoals u in de grafiek hieronder kunt zien wordt er steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie. De laatste jaren is het percentage duurzame energie ten opzichte van het totale energieverbruik continu gestegen.

Vooral windenergie is vanaf 1990 sterk gestegen. Dit komt doordat er de laatste jaren erg veel windmolens geplaatst zijn.

Productie duurzame energie

Productie duurzame energie

Wat duurzame energie precies is, en waarom duurzame energie zo belangrijk is kunt u lezen op de pagina over energiebronnen

Energiebronnen – Duurzame energie

July 30th, 2009 No Comments »

Welke energiebronnen zijn er?

Tegenwoordig hoort u steeds meer over duurzame energie. Wat is dat nu precies en waarom is het zo belangrijk? Duurzame energie is energie die voortkomt uit bronnen die onuitputbaar zijn en vrijwel geen schade aan het milieu leveren zoals andere energiebronnen. Duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt:

windenergie, zonne-energie, waterkracht, energie uit bio-energie en aardwarmte (geothermische energie).

Zonne-energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Nauwelijks vervuiling van het milieu
 • Nadelen

 • Afhankelijk van de hoeveelheid zon

Geothermische energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen CO2 uitstoot
 • Geeft comfort in uw huis (bijvoorbeeld vloerverwarming)
 • Nadelen

 • Geen

Windenergie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Nauwelijks vervuiling van het milieu
 • Nadelen

 • Afhankelijk van de hoeveelheid wind
 • Tasten de leefomgeving van dieren aan omdat ze zo groot zijn

Waterkracht:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen luchtvervuiling
 • Nadelen

 • Vissen sterven door waterafname
 • Verandering van de leefomgeving van allerlei soorten dieren en planten.

Bio-energie:

  Voordelen

 • Onuitputbaar
 • Geen extra CO2 uitstoot
 • Nadelen

 • Toch uitstoot van andere schadelijke stoffen die tot milieuverontreiniging leiden
 • Wanneer er bomen worden gekapt kan dit leiden tot verandering in de leefomgeving van dieren en planten.

In de onderstaande grafiek kunt u zien dat in Nederland vooral veel gebruik gemaakt wordt van windenergie en bio-energie.

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

Duurzame elektriciteit uit binnenlandse energiebronnen

U kunt in deze grafiek ook zien dat het percentage duurzame energie van het totale elektriciteitsverbruik in 2007 is gedaald. U ziet dat de wind juist voor meer duurzame energie heeft gezorgd. De afname komt vooral door een forse daling van het meestoken van biomassa in de elektriciteitscentrales. Het percentage duurzame energie dat is verkregen door het meestoken van biomassa is altijd al erg fluctuerend. Dit komt omdat een hoop factoren hier invloed hebben. Enkele factoren zijn de prijs van biomassa op dat moment, subsidietarieven en de prijs van de fossiele brandstof die door de biomassa wordt vervangen.

Zoals u ook in de grafiek kunt zien groeit het percentage duurzame energie dat via windenergie is verkregen nog steeds. Dit is momenteel dan ook de belangrijkste bron voor het opwekken van duurzame energie. In 2007 is het percentage duurzame energie dat via windenergie is verkregen gestegen, omdat er meer windmolens zijn geplaatst en omdat het in 2007 meer heeft gewaaid dan in 2006.

Ook haalt Nederland groene stroom uit het buitenland. We produceren niet alleen duurzame energie maar we importeren het ook.

De allergrootste energiebron is echter geen duurzame energiebron. Het zijn namelijk de fossiele brandstoffen. De fossiele brandstoffen zorgen voor de meeste energie. De fossiele brandstoffen beginnen echter steeds schaarser te worden. Hierdoor stijgen de prijzen van de fossiele brandstoffen nog steeds. Een ander nadeel van fossiele brandstoffen is dat ze slecht zijn voor het milieu. Ze leiden tot CO2 uitstoot dat weer tot het broeikaseffect leidt. Bovendien komen er nog andere slechte stoffen vrij die voor de luchtvervuiling zorgen.

Energie besparen

July 30th, 2009 No Comments »

Wat is nou eigenlijk energie besparen?

Tegenwoordig hoor je steeds vaker dat mensen doen aan “energie besparen”. Maar wat energie besparen nou precies inhoudt en hoe je dit het beste kan doen is soms onduidelijk. De bedoeling van energie besparen is de dagelijkse activiteiten zo veranderen, zodat er jaarlijks minder energie verbruikt wordt, maar nog wel gewoon normaal geleerd worden kan. Het is dan ook niet zo dat bepaalde apparaten het huis uit moet doen, maar dat u juist op de kleine dingen let. Zelfs tijdens het koken en douchen kunt u heel simpel energie besparen. Op welke manieren u mee kan doen aan energie besparen, kunt u verderop lezen.

Wanneer u het idee heeft dat u een hoge energierekening heeft, dus wel er aan toe bent om energie besparen, dan is het verstandig om eerst naar iemand toe te gaan die met ongeveer evenveel mensen in vrijwel hetzelfde huis woont. U kunt dan namelijk de energierekening met elkaar vergelijken. Het is belangrijk dat het huis vrijwel hetzelfde is, omdat u er dan van uit kan gaan dat de huizen bijvoorbeeld op dezelfde manier gesoleerd zijn. Zo verwijdert u de factoren waar u zelf niet zo snel iets aan kunt veranderen.

Wanneer u merkt dat uw energierekening hoger is dan bijvoorbeeld die van de buren, dan kunt u eens gaan kijken wat u anders doet. U moet dan denken aan het aantal keer wat u per week wast, of u een droger heeft, of u in bad gaat of douchet, hoe hoog u uw verwarming heeft staan en bijvoorbeeld of u uw apparaten uitzet of dat u ze op stand-by laat staan. U zal dan waarschijnlijk al vrij snel ontdekken dat deze dingen inderdaad tot een hogere energierekening leiden. Het is dan natuurlijk niet de bedoeling dat u de droger het huis uit moet doen en de was voortaan buiten moet laten drogen, maar juist wel de bedoeling dat u op een andere manier uw apparaten gaat gebruiken. U kunt dan bijvoorbeeld in plaats van drie keer per week de droger te gebruiken de was wat meer opsparen zodat u de droger nog maar twee keer gebruikt. Of u neemt avondstroom zodat u s avonds uw was goedkoper kan drogen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van het energie besparen.

Meer tips over energie besparen